Dit doen wij voor werkgevers

Wij geven onafhankelijk en kosteloos advies over de ontwikkeling van medewerkers. Ook adviseren we over financiële regelingen en weten we alles over leerbedrijven. Wij komen graag met u in contact!

Taal op de werkvloer

Video file

Aanpak laaggeletterdheid

In Nederland is 1 op de 9 inwoners laaggeletterd, ook in de regio Zaanstreek-Waterland. Dat betekent dat meer dan 700.000 werkenden moeite hebben met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Voor hen is het lastig om zich verder te ontwikkelen.

Om taalvaardigheid in de regio te bevorderen ondertekenden diverse organisaties het regionaal Taalakkoord Zaanstreek-Waterland. Deze organisaties zien elke dag hoe belangrijk taalvaardige medewerkers zijn voor klantcontacten, veiligheid op de werkvloer, doorgroeimogelijkheden en duurzame inzetbaarheid. Zij zetten zich daarom enthousiast in om de taalvaardigheid van werknemers een impuls te geven en zij sporen andere werkgevers aan hetzelfde te doen.

Regionaal Taalakkoord Zaanstreek-Waterland

Afbeelding met tekst, persoon, poseren, binnen

Automatisch gegenereerde beschrijving
Personen op de foto: Dicky Gingnagel, taalambassadeur, Gerard Ram, wethouder gemeente Zaanstad, Astrid van de Weijenberg, wethouder gemeente Waterland, Betty van Nieuwenhuizen, OVO, Ellen Veenker, ZAAM, Ruud Stammers, Michaël College, Dorien Nelisse, Regio College, Ellen Voskuilen, Zaan Primair, Rien Spies, Agora, Marga Rosier, Bieb voor de Zaanstreek, Frans Bergveld, Bibliotheek Waterland, Marissa van der Velde, Freekids, Mandy Beets, Babino, Ferdinand Strijthagen, GGD Zaanstreek Waterland, Bas van Klompenburg, IVIO, David Kooi, ’t Lokaal, Greta Spek, Fiolet taaltraingen, Michel Zonneveld, UVW Zaanstreek Waterland, Lydia de Jong, Stichting Lezen en Schrijven, Piet Hein Debets, werkgeversorganisatie VOWA, Rosalie Smit, Leerwerkloket Zaanstreek Waterland. (©Elisabeth Beelaerts)

Inmiddels hebben 26 lokale organisaties en bedrijven het regionaal Taalakkoord Zaanstreek-Waterland ondertekend. Gezamenlijk zetten zij zich in om laaggeletterdheid in de regio Zaanstreek-Waterland aan te pakken.

 1. Van ’t Hek groep BV te Purmerend
 2. Kinderopvang Freekids
 3. Babino kinderopvang
 4. Stichting ‘t Lokaal
 5. Gemeente Purmerend
 6. Gemeente Zaanstad
 7. Gemeente Waterland
 8. UWV Werkbedrijf Zaanstreek Waterland
 9. Bibliotheek Purmerend
 10. De Bieb voor de Zaanstreek
 11. Stichting Lezen en Schrijven
 12. Zaan Primair – openbaar onderwijs Zaanstad
 13. Agora – bijzonder primair onderwijs Zaanstreek
 14. Besturen Voortgezet Onderwijs Zaanstad
 15. IVIO Opleidingen
 16. Fiolet Taaltrainingen
 17. GGD
 18. VOWA Werkgeversorganisatie
 19. Michaël College
 20. Regio College
 21. Zaans Medisch Centrum
 22. Stichting Maatschappelijke Diensten
 23. Fluxus
 24. Werkom
 25. PDZ (STAN partners)
 26. Werkgevers Servicepunt Zaanstreek Waterland

Meer weten?

Neem contact op met Rosalie Smit (projectmanager) via telefoon 06 - 3719 8260 of e-mail.

Het landelijk Taalakkoord


Binnen het landelijk Taalakkoord verbeteren werkgevers in Nederland de taalvaardigheid van hun medewerkers. Samen met andere werkgevers investeren zij in taal, door het bespreekbaar te maken en door werknemers te scholen en opgedane kennis en ervaring met elkaar te delen.

Ben u als bedrijf aangesloten bij het landelijk Taalakkoord dan heeft u toegang tot landelijke bijeenkomsten, alle informatie op de website en de steun van adviseurs van de Leerwerkloketten. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Deelnemers krijgen bovendien toegang tot het landelijke bedrijvennetwerk, ook zijn er scholingsgelden beschikbaar.

U kunt deelnemen aan het landelijk Taalakkoord als u:

 • aangesloten bent bij het regionaal Taalakkoord Zaanstreek-Waterland, of
 • kunt aangeven hoe binnen uw organisatie taalvaardigheid wordt gestimuleerd.

Bent u deelnemer? Dan wordt uw logo op de website geplaatst en u ontvangt een certificaat en een aluminium plaatje om op te hangen in uw ontvangstruimte of bij de entree van uw pand.

Subsidieregeling Tel mee met Taal

De Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. De volgende aanvraagperiode voor de subsidieregeling opent op 1 januari 2023. Lees meer over de subsidieregeling en het aanvragen van de Tel mee met Taal-subsidie op de website.