Het Leerwerkloket is hét informatiepunt voor werkgevers, werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden met vragen over leren en werken in de regio Zaanstreek-Waterland.

 

 

 

 

 

Actueel

Evenementen en actualiteiten

De NV Zaanstad en de NV Purmerend zijn live ondernemerstalkshows, waarin wordt gesproken over alle facetten van ondernemen, deels in combinatie met onderwijs en overheid. Over plannen maken, perspectief zien en plezier hebben. De talkshows zijn een initiatief van Leerwerkloket Zaanstreek Waterland in samenwerking met de lokale en regionale werkgeversorganisaties. 

Tijdens de coronaperiode werd het platform NLWerktDoor opgericht. Een initiatief van de landelijke overheid samen met UWV, gemeenten, Leerwerkloketten en uitzendorganisaties. Het bracht vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen en was bedoeld om mensen tijdens de coronacrisis aan het werk te houden. Omdat ook na de acute crisis de mismatch op de arbeidsmarkt een uitdaging blijft, is de dienstverlening van NLWerktDoor overgenomen door NLwerktaanwerk.

ZW Werkt Door! is hét platform voor werkzoekenden en werkenden in de regio Zaanstreek-Waterland. ZW Werkt Door! is er voor inwoners die hun baan of inkomen zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken en voor zelfstandigen die (tijdelijk) over willen stappen naar loondienst. Zij kunnen bij hen terecht voor antwoord op vragen over werk en voor ondersteuning bij het maken van passende keuzes. Ze bieden advies, ondersteuning en helpen als dat nodig is bij om- of bijscholing.