Goede wervingsstrategie extra belangrijk

Ondanks de afnemende banengroei in 2023 en 2024, blijft de arbeidsmarkt krap blijkt uit de recent gepubliceerde arbeidsmarktprognose van UWV. Om nieuwe medewerkers aan te kunnen trekken is het voor werkgevers nu extra van belang de juiste wervingsmethode in te zetten.
 

Veel werkgevers hebben nog steeds moeite met het werven van personeel. Bijna zes op de tien vacatures zijn volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. Dit hangt samen met de huidige krapte op de arbeidsmarkt. De vraag naar personeel is sinds de coronacrisis sterk gestegen, terwijl het aantal werklozen is gedaald. Eind 2022 was de arbeidsmarkt - voor 90 van de 92 beroepsgroepen die UWV onderscheidt - krap.

Social media meest populaire wervingsmethode

Uit het op 15 juni verschenen onderzoek van UWV onder ruim 4.500 werkgevers blijkt dat 78% van de werkgevers social media inzet bij het invullen van vacatures. Facebook wordt hiervoor het meest ingezet en ook LinkedIn en Instagram worden veel genoemd. Naast het plaatsen van vacatures op social media, plaatsen werkgevers vacatures vaak op hun eigen website (78%). Het werven via het eigen personeel behoort ook tot de meest toegepaste wervingsmethodes (71%).

 

Image

Verschil tussen wervingsmethode laag- en hoogopgeleiden

De manier waarop werkgevers personeel werven is afhankelijk van het gevraagde opleidingsniveau. Zo verloopt de werving van laagopgeleiden het vaakst via het eigen personeel. Bij de werving van hoog- of middelbaar opgeleiden is het verspreiden van vacatures via social media of vacaturesite juist de meest ingezette wervingsmethode. Een externe organisatie inschakelen behoort ook tot één van wervingsmethodes bij hoogopgeleiden. Veelal betreft dit een wervings- en selectiebureau (20%) of een uitzendbureau (19%). Andere organisaties, zoals detacheringsbureaus, worden minder vaak ingezet (9%). 

Arbeidsmarktadviseur Bedia Can: “Werkgevers kunnen bijvoorbeeld voor open hiring kiezen. Bij open hiring worden mensen aangenomen zonder sollicitatieprocedure en hoeven dus geen cv of brief te schrijven of een sollicitatiegesprek te voeren. Uit een eerder werkgeversonderzoek bleek dat slechts 6% van de werkgevers open hiring inzet, terwijl 16% van de werkgevers denkt dat het wel iets voor de organisatie zou kunnen zijn. Voor hulp en advies bij het aantrekken van personeel kunnen werkgevers ook terecht bij werkgeversservicepunten in de regio.”

Wervingsmethode afstemmen op de doelgroep

Door de wervingsmethode goed af te stemmen op de kenmerken van de doelgroep kunnen werkgevers mogelijk meer werkzoekenden uit de doelgroep bereiken. Ook bij de keuze van socialmediakanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn) die ingezet worden om vacatures te verspreiden, zijn de kenmerken van de doelgroep van belang. Het wijzigen van de sollicitatieprocedure kan ook een groter aanbod van kandidaten opleveren. 

Ontwikkeling WW-uitkeringen
 

Noord-Holland Noord 
Eind mei 2023 verstrekte UWV 4.984 WW-uitkeringen in Noord-Holland Noord. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 4,6% (-238 uitkeringen). Dit is meer dan de landelijke afname van 3,5%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen eveneens lager. De regionale daling is 632 (-11,3%). Deze afname is groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-8,4%). 

Zaanstreek/Waterland 
Eind mei 2023 verstrekte UWV 2.667 WW-uitkeringen in Zaanstreek/Waterland. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 3,6% (-101 uitkeringen). Dit is iets meer dan de landelijke afname van 3,5%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen eveneens lager. De regionale daling is 407 (13,2%). Deze afname is groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-8,4%).

 Zuid-Kennemerland en IJmond 
Eind mei 2023 verstrekte UWV 3.302 WW-uitkeringen in Zuid-Kennemerland en IJmond. Ten opzichte van vorige maand is dit een afname van 2,6% (-88 uitkeringen). Dit is minder dan de landelijke afname van 3,5%. Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen eveneens lager. De regionale daling is 367 (-10%). Deze afname is groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-8,4%).